Kategorie šablon

Zobrazit všechny

PODMÍNKY UŽITÍ:

1. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Pečlivě si přečtěte následující podmínky. Váš nákup nebo používání našich produktů znamená, že jste si přečetli a přijali tyto podmínky.

2. LICENCE

Naše firma vám poskytuje neexkluzivní, omezené oprávnění k použití webové šablony a dalších produktů koupených prostřednictvím webové stránky (WeboveSablony.eu) od nezávislých dodavatelů v souladu s těmito podmínkami ("licencí") vydaných naší společností.

3. OBRÁZKY, KLIPARTY A PÍSMA

Všechny obrázky, kliparty a písma použitá v našich produktech jsou royalty-free a jsou nedílnou součástí našich produktů. Licence vám dává právo užívat obrázky, kliparty a písma pouze jako součást webové stránky vytvořené pomocí šablony. Obrázky, kliparty a fonty můžete použít pouze pro vytvoření jednoho projektu. Jakékoliv samostatné použití nebo distribuce je přísně zakázána.

4. PŘEVODITELNOST

Licenci na veškeré výše uvedené produkty není možné převést nebo postoupit jakémukoli subjektu bez předchozího písemného souhlasu od naší společnosti.

5. NAŠE POLITIKA VRÁCENÍ PENĚZ

Klient je plně odpovědný za to, že porozuměl obsahu objednaného produktu. Výjimky děláme pouze tehdy, když produkt svým obsahem neodpovídá popisu uvedenému v objednávce. Nejzazší lhůta pro žádost o vrácení zaplacené částky je jeden týden po termínu dodání.

6. VLASTNICTVÍ

Koupí produktů nezískáváte žádná práva duševního vlastnictví, či výhradní vlastnictví žádného z našich produktů, ať upraveného nebo neupraveného. Všechny produkty jsou majetkem nezávislých poskytovatelů obsahu. Naše produkty jsou poskytovány "tak jak jsou" bez záruky jakéhokoli druhu. V žádném případě se naše společnost nebo její zástupci odpovědnost nestávají zodpovědné za jakékoli škody, včetně neomezené, přímé, nepřímé, zvláštní, nahodilé nebo následné škody nebo další ztráty, vzniklé z použití nebo neschopnosti užívat naše produkty.

7. INSTALACE

Neinstalujeme žádný z našich produktů, které toto vyžadují (osCommerce templates, Zen Cart šablony, atd.). Instalace je placená služba, která není zahrnuta v ceně.

8. STORNOVÁNÍ OBJEDNÁVKY A ZPĚTNÁ KONTROLA

Zákazník může nákup stornovat při ručním zadání do 10 - 20 minut nebo v delším čase (kolem 20 hodin) při důležitých důvodech. Storno je možné z důvodu množství podvodných transakcí u osob, které nejsou aktuálními majiteli platebních karet užitých k nákupu.

9. SLUŽBY TŘETÍCH STRAN

Některé služby přístupné prostřednictvím našich internetových stránek můžeme poskytovat prostřednictvím třetích stran. Naše webové stránky nekontrolují tyto třetí strany nebo jejich služby, a souhlasíte s tím, že naše společnost nebude vůči vám v žádném případě zodpovědná za používání těchto služeb. Tyto třetí strany mohou mít své vlastní podmínky užití. Souhlasíte, že budete dodržovat tyto podmínky, stejně jako tyto. Pokud jsou tyto podmínky v rozporu s našimi, musíte se řídit podmínkami na našich stránkách.

10. ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ

Není dovoleno zveřejňovat žádné informace o objednávce, včetně, ale nejen, čísla objednávky, odkazu ke stažení, atd.

Naše společnost si vyhrazuje právo změnit nebo upravit tyto podmínky bez předchozího upozornění.